ABDÜSSELAM KİMDİR?

Nobel ödülü olan ilk Müslüman bilim adamı olan Abdüsselam ,1926 yılında Pakistan sınırları dışında kalan Jhanga’da doğdu.Pakistanlı Fizik bilgini Abdüsselam , Pencap ve Cambridge üniversitelerinden matematik ve fizik dallarında birinci olarak mezun oldu.1951 yılında hazırladığı doktora teziyle kuantum elektrodinamiğine temel olacak bir çığır açtı.aynı sene Pencap üniversitesi’ne profesör oldu.1954 yılında Cambridge üniversitesi’ne okutman tayin edilince , Pencap üniversitesi’nden ayrıldı. 

1957 yılında Londra üniversitesi’ndeki imperal College’e teorik fizik profesörü olarak tayin edildi. Bundan sonra , Abdüsselam , dünya çapında pek çok fazla akademi, türlü komisyon, ilmi dernek ve ilmi heyet üyeliklerinde bulundu.tıpkı zamanda pek çok ilmi kuruluşun başkanlığına getirildi.1970-1973 içinde Birleşmiş Milletler üniversitesi’nin Birleşmiş Milletler kurucu kurulu ve vakıf üyesi oldu.1971-1972 ‘de Birleşmiş Milletler ilim ve Teknoloji Komitesi’ne başkanlık etti.1972-1978 içinde Milletlerarası Sırfi ve Tatbiki Fizik Birliği’nin ikinci başkanlığını yaptı.1976’ da Guthire Madalyası Armağanı , 1978’ de Accedamia Nazionaledi XL’ nin Malteuecci Madalyası, 1978’ de Amerikan Fizik Enstitüsü’nün John Terranca Tate Madalyası , yine 1978’ de İngiliz Kraliyet Akademisi’nin Kraliyet nişanını aldı.1979’da ABD ulusal Eğitim Akademisi ve İtalyan milli Lincei Akademisi’ne yabancı aza seçildi.tıpkı sene Nobel Fizik Armağanı verildi.bununla beraber , biri 9 Eylül 1981’de İstanbul üniversitesi nedeni ile olmak üzere , dünyanın türlü üniversitelerinden 15’ i aşkın fahri fen doktorluğu payesi aldı. 
Bugün bir taraftan Londra üniversitesi Imperial College ‘de teorik fizik profesörlüğünü (1957’den bu güne kadar) sürdürürken , başka taraftan da Trieste’deki Milletlerarası Fizik Merkezi’nin direktörlüğünü sürdürmektedir. Hayatının bütün devreleri milletler arası başarılarla dolu olan Prof. Abdüsselam , nadir yetişen islam alimlerinden birisidir. 
Prof. Abdüsselam , 230’dan fazla orijinal çalışma yaptı.Bunlarda bir kısmını , aralarında birçok Türk fizikçilerinin de bulunduğu mesai arkadaşları ve öğrencileri ile hazırladı. Prof.Abdüsselam , bu çalışmalarında, islamiyet’in ilme verdiği önemi bilen ve tüm ilimlerin kaynağı olduğuna inanan ve keşiflerini ona dayandıran bir Müslüman`dır. Nobel Ödülü

Prof. Abdüsselam , ilimde misal ve takdir edilecek bir çalışma gösterir.Müslümanların her şeyde olduğu gibi ilimde de öncü olmaları gerektiğini savunur. Allah’ın sanatını anlama gayreti olarak ifade eder hatta ona Nobel Armağanı kazandıran teorisini dahi , ilahi sanatın bir yönünü anlayabilme lütfüne bağlar. 

Nobel Ödülünü Kazandıran Buluş

Profesör Abdüsselam ‘a Nobel armağanını kazandıran , zayıf ve elektromagnetik kuvvetlerin birleşik saha teorisidir.Bu teori , bir yandan öyar simetrisi prensibine, öteki yandan da simetrilerin kendiliklerinden bozulması prensibine dayanmaktaydı. aynı teoriyi Selam-Weinberg teorisi adıyla tanındı.Tabiatta ilk bakışta mahiyeti itibari ile birbirinden değişik görünen dört çeşit etkileşme görülmektedir.

Bunlar: 
  • Gravitasyon etkileşimleri, 
  • Elektromagnetik etkileşmeler(nötronların beta bozunumlarında olduğu benzeri), 
  • Zayıf etkileşmeler(bunlar atom çekirdeklerinin bina taşlarını bir arada tutmaktadır). 


Teorik fizikçiler 1918’den bu güne kadar , bu etkileşimlerden en az ikisinin yahut hepsinin menşeinin tıpkı olduğunu ispat etmeye çalıştılar.Bu konu ile ilgili çalışmalar oluşturan Einstein ,bu işe 35 yılını verdiği durumda tatminkar ve gözlemlere müsait düşen bir netice elde edememişti. 

Einstein’ın gerçekleştiremediği bu teoriyi Profesör Abdüsselam gerçekleştirdi: 
iki ayrı tipten etkileşme tıpkı bir teorik model içinde deneylere uygun ve tatminkar bir şekilde izah ve tasvir edilebiliyordu.Zayıf etkileşmeler ile elektromagnetik etkileşmeler aynı bir teorik çatı altında birleştirilebiliyordu. işte Selam-Weinberg Teorisi’nin özü buydu.Abdüsselam, sadece fizikteki çalışmaları ile değil ,idarecilik ve yöneticiliği ile de örnek gösterilebilecek bir şahsiyettir. 

Abdüsselam , yapmış bulunduğu bu çalışmalarındaki başarısını islam’a bağlar ve kainattaki her şeyin kusursuz olduğunu ve bunun neticesinde Allah’ın varlığını inkar etmenin olası olmadığını söyler.Müslümanları araştırmaya , akıllarını iyi bir şekilde kullanmaya çağırır. Bunun için bütün Müslümanları , bu gerçekler ışığında ilme gereken önemi vermelerini ve bugünkü geri kalmış durumlarından kurtulmaları gerektiğini söyler.

Prof. Abdüsselam , çalışkan bulunduğu kadar da dindardır.Başarılarında ve dindar olmasında babasının büyük rolü olduğunu söyler.Onu bu çalışma şevkini ve aşkını onun aşıladığını söyler.Babasının, dinine aşırı bağlı olduğunu , ilme ve bilim adamlarına büyük önem verdiğini ve tutumunun kendisi için örnek teşkil ettiğini söyler. 
ilmi sahada Müslümanların öncü olmaları gerektiğini savunur.nedeniyse batılıların Müslümanları aşağıladıklarını söyler.Bunun için Müslüman ülkelerin gelirlerinin bir yönünü ilmi çalışmalara ayırmakla, ilmi çalışmaları desteklemekle mühim ilerlemeler katedileceğini söyler. 
Abdüsselam, Müslüman bilim adamlarının ferdi çalışmaları bırakıp bir birlik oluşturmalarını, bu sayede milletler arası camiada bir güç oluşturacaklarını ve daha güzel çalışmalar yapacaklarını belirtir.natürel ki , bu başarılarının olabilmesi için de idarecilere büyük vazife düştüğünü söyler. Geçmişte büyük başarılar işaret eden ilim adamlarının beraberinde , onları destekleyen , himaye eden idareciler olduğunu söyler.ilmin , insanı imana götürdüğünü, yarım yamalak değil, tam ve gerçek şekilde ilim oluşturan kimsenin inanmadan yapamayacağını belirtir. 
Direktörlüğünü yaptığı Teorik Fizik Merkezi kanalıyla türlü ülkelerin bilhassa gelişmekte olan ülkelerin fizikçilerine büyük olanaklar 
sağlamaktadır. özellikle Türk fizikçilerine özel talep ve imkanlar oldukça geniştir.Türk fizikçiler , yaptıkları 80 civarında orijinal çalışmayla bu desteğe layık olduklarını göstermişlerdir. Fizik Merkezinin Kurucusu 

Profesör Abdüsselam milletlerarası ilmi kuruluşlarda tesirli bir organizatör ve idareci şekilde da görev yaptı.Bu konudaki en büyük eseri ve 19 sene kesintisiz olarak direktörlüğünü yürüttüğü Trieste’deki Teorik Fizik Merkezi’nin kurulması hususunda oldu.1960’ta Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı’nın umumi konferansına Pakistan direktörü olarak katıldı.Bu merkezin kurulması gerektiği fikrini ilk kez ortaya attı.ilgilileri, dört sene boyunca ikna etmeye çalıştı.1964’te merkezin kurulmasını sağladı.Bu merkez İtalyan hükümeti ile Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı’nın patronajı altında kuruldu ve direktörlüğüne Prof. Abdüsselam getirildi. 

Fahri Fen Doktoru

Profesör Abdüsselam , fizik dalında büyük hizmetler yaptı.Bunlar tek kelime ile üstün ve ödüle layık hizmetlerdi.O fiziği, milletleri yaklaştırıp kaynaştırmada kuvvetli bir faktör şekilde kullanmasını bildi. Profesör Abdüsselam, kesintisiz 19 yıldır Trieste Milletlerarası Teorik Fizik Merkezi direktörlüğünü yürütüyor. Merkez kanalı ile türlü ülkelerin, bilhassa gelişmekte olan ülkelerin fizikçilerine geniş olanaklar sağlamaktadır. Türk fizikçilerine yaptığı yardımlardan ötürü da İstanbul üniversitesi, bu hizmetlerden ötürü Prof. Abdüsselam’a 9 Eylül 1981’de Fahri Fen Doktoru payesi vermiştir.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Son Yorumlar