AKDENİZ BÖLGESİ

Coğrafi Konumu

Akdeniz Bölgesi, adını komşu olduğu denizden alır. Bölge genişliği 120180 km arasında değişen bir şerit şeklinde, batıda Köyceğiz dolaylarından başlayarak, doğuda Hatay ilinin bitim noktası olan basit Burnu yakınına kadar sokulur. Yaklaşık 120.000 km'2 lik yüz ölçümüyle ülkemiz`nin yekün yüz ölçümünün yaklaşık %15`ini oluşturur. Hatay, Adana, İçel, Antalya, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş ilinin büyük bir kısmı Akdeniz Bölgesi`n dedir. bununla beraber Muğla ilinin Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçeleri de Akdeniz Bölgesi`ne girer.Yeryüzü Şekilleri

Bölgenin büyük bir bölümü Toros Dağları ve yüksek platolarla kaplıdır. umumi şekilde engebeli ve dağlıktır. 

Toroslar, ııı. Jeolojik zamanda hazırlanmış Alp – Himalaya sistemine bağlı genç kıvrım dağlarıdır. Garp ve Orta Toroslar bölge içinde geniş yer miktar. Garp Toroslar Antalya Körfezi`nin her iki yanında da yer alır. Bey Dağları, çiçek baba ve Barla Dağları Antalya Körfezi`nin batısında, güneybatı - kuzeydoğu yönünde uzanırlar. Sultan Dede göl ve Geyik Dağları Antalya Körfezi`nin doğusunda kuzeybatı - güneydoğu yönlü uzanır. Anamur Burnu`nun kuzeyinden başlayan Orta Toroslar, güneybatı - kuzeydoğu yönlü uzanan üç kütleden oluşur. Bunlar, Bolkar Dağları, Aladağlar, Tahtalı Dağları ve Binboğa Dağları`dır. Akdeniz Bölgesi`n de Toroslar`dan öteki Hatay - K. Maraş istikametinde uzanan dağların oluşturduğu bir dış sıra biçiminde Nur "Amanos" Dağları uzanır.

Dağların kıyıya paralel uzanması, Dalga aşındırmasının çok olmasına ve kıyılarda yalıyarların "falezlerin" çokluğuna sebep olmuştur. 

Akdeniz Bölgesi`nde yer yer plato alanları bulunmakta.

Bunlardan biri Antalya Körfezi`nin batısındaki Teke Platosu, öteki de Anamur Burnu`nun gerisindeki Taşeli Plâtosu`dur. Antalya Körfezi`nin batısındaki dağlarla ve platolarla kaplı karstik arazi "Teke Yöresi" olarak tanımlanmaktadır. Teke Yöresi ve Taşeli Platosu bölgenin en tenha yerleridir. Memleketimiz`de karstik yapının yaygın bulunduğu yerlerde yağışın çok olmasına karşın yer altına sızmanın çok olması, yer üstü sularının zayıf olmasına yol açar. Bu nedenle de bu yerlerde nüfus yoğunluğu azdır.

Dağlar kıyıdan itibaren yükseldiği ve kıyıya paralel olduğu için iç kısımlarla ulaşım ancak bazı geçitlerle sağlanabilmektedir.

Bölgedeki başlıca geçitler şunlardır: Göller Yöresi`ni Antalya`ya bağlayan çubuk geçidi, iç Anadolu`yu Silifke`ye bağlayan Sertavul geçidi, Amik Ovası`nı iskenderun`a, hatta Suriye`ye bağlayan Belen geçidi ve Çukurova`yı iç Anadolu`ya bağlayan Gülek geçididir. Bu bölgedeki ovalar çöküntü sahalarında alüvyonların yığılması ile oluşturulmuş birikim alanlarıdır. Bu birikim dallarından en önemlileri Çukurova delta ovası ile Hatay çukurluğundaki Amik ovasıdır. Akdeniz Bölgesi`nin batısında da kıyıda Antalya ovası ile Göller yöresinin küçük çöküntü ovaları bulunmaktadır. Akdeniz Bölgesi umumi şekilde engebeli ve dağlıktır. Bölgenin % 80`ini kıyıya paralel uzanan Toros Dağları ile yüksek platolar oluşturur. Bu durum, bölgede nüfus dağılışını, kara ulaşımını, nebat örtüsünü, turizm çeşitliliğini aşırı etkiler. endüstri ürünleri çeşitliliği ise bu durumdan en az etkilenir.


İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Son Yorumlar