İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Coğrafi Konumu

iç Anadolu Bölgesi, Anadolu`nun orta kısmında yer saha ülkemiz`nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Bu konumu sebe­biyle "Orta Anadolu" da denir. iç Anadolu Bölgesi`nin yüz ölçümü 151.000 km² olup bu sektör ülkemiz praklarının %20`sini kaplar. doğu Anadolu`dan sonra ikinci büyük bölgemizdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında diğer bölgelerin hepsiyle komşudur.aynı sürede ülkemizde "tahıl ambarı" olarak da anımsanır.İlleri

İç Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alan iller şunlardır

Çorum'un Sungurlu ilçesi,Aksaray,Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir,Nevşehir, Konya, Niğde, Sivas, Yozgat, Bölgenin Genel Özellikleri

Bölge, yeryüzü alternatifleri bakımından sade bir görünüme sahiptir. Yer yolları çeşitlilik göstermez. Engebe­li araziler fazla olmaması nedeniyle, kara ve demir yolu ulaşı­mına oldukça elverişlidir. Bölgenin çoğu yerinde ge­nellikle 1000 m.yükseltiye sahip düzlükler bulunmakta. En alçak bölgeleri olan Sakarya ve Kızılırmak vadilerindeki yükselti 700 mt.civarındadır.

Bölgenin güneyinde Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan dağlar volkanik kökenli dir. Başlıcaları; Hasandağı, Karacadağ, Karadağ, Erciyes Dağı ve Melendiz Dağları`dır. Bölgedeki kıvrım dağları ise doğuda geniş bir sektör kaplar. En önemlileri, Ak dağlar, Hınzır Dağı, Tecer Dağı ve Yıldız Dağları`dır.

Platolar en iyi bu alanımızda yer alır. Batıda Haymana ve Cihanbeyli, güneyde Obruk, doğu­da da Bozok (Kızılırmak) plâtolarıyla, Ege Bölgesi sınırı boyunca Yazılıkaya (Bayat) ve doğu Anado­lu Bölgesi sınırı boyunca da Uzunyayla gibi platolara sahiptir. Tuz Gölü çevresi Türkiye`nin en büyük kapalı havzasıdır.

İç Anadolu`nun bazı ovaları yoğun şekilde geniştir. Konya ovası, memleketimiz`nin en büyük ovasıdır. Eski bir göl tabanıdır. Geniş ovalardan diğeri Tuz Gölü`nün gü­neyindeki Aksaray Ovası`dır. Haymana platosunun batısındaki Yukarı Sakarya Ovası da geniş sektör kaplar. Küçük ovalar olan Eskişehir, Ankara, Kay­süratli ve Develi ovaları, platolar arasındaki çukurluklarda yer alıyor.

İç Anadolu Bölgesi`nin Orta Kızılırmak bölümü geniş çaplıdır. Bu bölgedeki dağlar sönmüş yanar dağlardandır. Kışın yağışlı yazın ise sıcaktır. doğal nebat örtüsü bozkırdır. Buğday, arpa ve şeker pancarı yetiştirilir.


Kırıkkale`de Orta şark Petrol Rafinerisi bulunur.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Son Yorumlar