KARADENİZ BÖLGESİ

Coğrafi Konumu

Bölge, Türkiye’nin kuzeyindedir. ismini kuzeyindeki Karadeniz’den alır. Bölge, doğuda Gürcistan sınırından başlayarak, batıda Sakarya Ovası ile Bilecik’in doğusunda kadar uzanır.Memleketimiz yüz ölçümünün % 18`ine sahip olan bölge, bu oranla yüz ölçüm bakımından üçüncüdür. doğu - batı istikametinde en uzun olan bölgemizdir. Bölge, batıdan doğuya doğru yaklaşık 1400 km lik uzunluğa, kuzey - cenup istikametinde ise 100 - 200 km arasında değişen genişliğe sahiptir.Yeryüzü Şekilleri

Bölgenin yeryüzü şekillerini ııı.jeolojik çağda Alp kıvrımları sonucu oluşan şark- garp yönündeki şimal Anadolu Dağları ile bu dağlar arasındaki oluklar oluşturmakta.

Batıda 3 kuşak biçiminde uzanan bu dağlar kuzeyden güneye doğru; Küre, Bolu-ılgaz ve Köroğlu dağları şeklindedir. Ortada Canik Dağları ve Doğuda ise iki nesil halindedir. Bunlar; kuzeyde Giresun-Rize Dağları, güneyde ise Mescit, Kop ve çimen dağları şeklindedir. Karadeniz boyunca uzanan dağların yükseltileri batıda 2000 m. civarında olup, Orta Karadeniz`de 1000 m`ye kadar inmekte, doğuda ise yükselti 4000 m`ye çıkmaktadır (en yüksek yer Rize’de Kaçkar dağıdır). 

Dağların kıyıya enlem uzanması sonucunda kıyılar çok girintili - çıkıntılı değildir. Küçük koylar dış, kıyılarda önemli girinti ve çıkıntı bulunmamaktadır. Bu nedenle Sinop limanı dışında, büyük gemileri barındıracak organik limandan yoksundur.. Güçlü dalgalar, kıyıda falez oluşumuna sebep olur. Kıyılar boyuna kıyı tipi özelliğini taşır. Kızılırmak ve Yeşilırmak ağzında oluşan deltalar dışında, kıyı çoğu yerde diktir. Bölgenin kuzeye bakan yamaçlarında, yamaç yağışları artmıştır. 

kenar kesim ile iç kesim arasında mühim iklim farklılıkları ve buna bağlı şekilde da tarımı yapılan ürün çeşidinde değişiklikler görülür.Yağış ve eğimin fazla olması, zeminde killi toprağın bulunması, bölgede heyelanlara yol açar. Heyelan olayının en fazla görüldüğü bölgemizdir. Dağların yükselti ve doğrultusu, ulaşım, iklim ve tarımsal faaliyetleri de etkiler. Orta Karadeniz dışında ulaşım Zigana (Kalkanlı) ve Kop geçitler bu gibi mühim geçitlerden sağlanmıştır. Zigana geçidi Trabzon`un gelişmesine sebep olmuştur. 

Sinop, natürel limana sahip olduğu halde, dağların ulaşımı zorlaştırması itibarı ile diğer liman kentleri kadar gelişmemiştir . Dağların kıyıya paralel olması tarım alanlarını sınırlandırmıştır. Dağlarda eğimin fazla olması makineli tarımı zorlaştırmıştır. Bölgede hayvan ve insan gücüne halâ ihtiyaç duyulmaktadır. Dağların geniş yer kaplaması büyük kentlerin kurulmasını önlemiş, kentlerin kıyıda birbirine yakın ve küçük olmasına yol açmıştır.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Son Yorumlar