AMADEO AVOGADRO KİMDİR?

İdadi yıllarında fizik ve kimya okumuş olan herkes Amedeo Avogadro’nun adını bilir. Zira o, “tıpkı basınç ve sıcaklıkta, eşit hacimdeki gazlar eşit sayıda molekül içerir” biçiminde özetlenebilecek olan “Avogadro Yasası”nı keşfeden ve bir gramda bulunan molekül sayısını ifade eden altı. 6.0248 X10^23 rakamını yani “Avogadro Sayısı”nı bulan kişidir. 

1776 yılında, İtalya’nın Torino Kenti’nde doğan ünlü fizik ve kimya ilim adamı Amedeo Avogadro, aile geleneğini sürdürerek önce yasa ve felsefe öğrenimi yaptı; 1789’da felsefe, 1792’de yasa felsefesi diplomasını, birkaç yıl sonra da din hukukundan doktarasını aldı. lakin çok aşırı geçmeden tabiat bilimlerine ve fen bilimlerine duyduğu talep onu çok bir kendi kendine eğitim faaliyeti yapmaya yöneltti. 


1800-1805 yılları içinde matematik ve fizik okudu. Bu sayede 1809’da Vercelli Kraliyet Koleji’nde matematik ve fizik eğitmenliği yapan Amedeo Avogadro, 1821’de Torino üniversitesi’nde yüksek fizik profesörü oldu. Donna Felicita Mezzi ile evliliğinden 6 çocuğu oldu. 

Amedeo Avogadro, kendinden iki yıl evvela gazların bileşimi konusunda bazı önemli kanunları bulan Gay Lussac’ın çalışmalarından yararlandı ve Lussac Kanunları’nı molekül teorisine uyguladı. Atom ile molekül arasındaki ayırımı da ilk defa farkeden ve buna belli eden Avogadro, 1856’da öldüğünde fizik ve kimya bilimlerine ve özellikle de Molekül Teorisi’ne yaşamsal önemde katkılarda bulunmuştu. 

Meşhur İtalyan ilim adamı Avogadro, 80 yaşında dünyaya gözlerini yumduğunda bilim dünyası, onun bilimsel katkılarının büyük öneminin farkına henüz varmamıştı. Onun bilimsel katkılarının büyüklüğünü ortaya çıkarmak bir diğer İtalyan kimyacısı olan Cannizzaro’ya düştü. 

1860 yılında yapılan bir bilimsel toplantının ardından, Avogadro’nun kimya alanında oynadığı büyük rol, bütün bilim dünyası sebebi ile kabul edildi. Avogadro’nun kendi adıyla anılan yasa ve sayı olmasaydı, kimya ve fiziğin bugünkü gelişkinlik düzeyine ulaşması düşünülemezdi. En önemli yapıtı; “Cisimlerin esas Moleküllerinin Bağıl Kütlelerini ve Bileşimlere Katılma oranlarını Belirleme Yöntemi üzerine Bir Deneme”dir.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Son Yorumlar